Betrokkenheid in KeniaUit onderzoek blijkt dat verbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden direct samenhangt met de betrokkenheid van ouders en de lokale gemeenschap. De (financiële) ondersteuning door Kids in Kenia komt daarom nooit in de plaats van bijdragen van de ouders en de gemeenschap zelf, maar vult deze aan. Ondersteuning door Kids in Kenia gaat samen met inzet en het leveren van een prestatie door betrokken ouders, leerkrachten en leerlingen. Bij alle projecten neemt Kids in Kenia de behoefte van de school en wat men zelf kan doen, als uitgangspunt. De basis voor onze ondersteuning is het school ontwikkelplan dat door de leerkrachten en de ouders wordt opgesteld. In dit ontwikkelplan geeft de school aan welke verbeteringen van het onderwijs en de voorzieningen prioriteit hebben. Doel daarbij is dat de lokale gemeenschap betrokken blijft en dat scholen op termijn zelfstandig zonder Kids in Kenia verder kunnen.

Een belangrijk element van een voorstel is de eigen bijdrage van de schoolgemeenschap. De school geeft aan wat nodig is en welk deel zij zelf kan bijdragen aan de realisatie van dit doel. De eigen bijdrage van de school kan bestaan uit een financiële bijdrage of een bijdrage in natura. Daarnaast wordt van de Kenaanse overheid een bijdrage verwacht voor de realisatie van de prioriteiten. Vervolgens vult Kids in Kenia de bijdrage van de lokale gemeenschap en overheid aan met een bijdrage uit Nederland.

Ouders aan het werk voor de drinkwatertank.

Betrokkenheid in NederlandHet uitgangspunt van Kids in Kenia is, dat we donoren zoeken bij een concrete projecten op scholen. Daarmee bereiken we dat er een directe betrokkenheid ontstaat tussen de donor en het project op een school. Door donoren goed te informeren over de voortgang van het project en achteraf over de afronding, blijft deze betrokkenheid ook tijdens het project in stand. 

Door de kleinschaligheid van Kids in Kenia worden alle financiële middelen direct voor de betreffende school aangewend en is de geboden hulp effectief. Eventuele overheadkosten en reiskosten betalen de bestuursleden van Kids in Kenia volledig zelf. Op deze wijze garanderen we dat uw gift ook volledig besteed wordt aan de school. Niets verdwijnt door “anonieme overheadkosten” of voor “anonieme projecten”. Ook op deze wijze werken we aan betrokkenheid. 

Kern van onze kleinschalige aanpak is dus betrokkenheid in Kenia en in Nederland.