St Joseph school

De St Joseph school ligt in Kinango, een marktplaatsje met een centrumfuncti en circa 13.000 inwoners.

De St. Joseph school is in 1991 door de St Joseph Katholieke kerkt gesticht. Sinds 2002 is het een openbare school. Op dit moment telt de school 664 leerlingen (338 jongens en 326 meisjes). Er zijn 14 door de overheid aangestelde en betaalde leerkrachten. De ouders zijn erg betrokken bij de school, dit blijkt onder meer uit het feit dat er daarnaast nog 5 leerkrachten zijn die door de ouders worden betaald.

De school presteert bijzonder goed. Bij het jaarlijkse landelijke eindexamen in groep 8 scoort de school bijzonder hoog. In 2012 had de school een gemiddelde score van 289 en in 2013 een score van 317. (De gemiddelde score van de openbare scholen in Kwale ligt op 218). In 2013 stond de school op de tweede plaats van de ruim 300 openbare scholen in Kwale.

De St. Joseph school, de ouders en de leerkrachten staan voor grote uitdagingen en hebben ons daarom in gevraagd hen te ondersteunen bij de realisatie van de prioriteiten uit hun school ontwikkelplan.

De St. Joseph school, de ouders en de leerkrachten staan voor grote uitdagingen en hebben ons daarom in gevraagd hen te ondersteunen bij de realisatie van de prioriteiten uit hun school ontwikkelplan (zie bijgesloten).

De eerste prioriteit bestond uit de aanschaf van schoolmeubilair. Vorig jaar heeft Kids in Kenia 100 nieuwe schoolbankjes bekostigd in reactie daarop is door de lokale overheid een bedrag ter beschikking gesteld voor nog eens 40 bankjes.

De tweede prioriteit is de bouw van ten minste 3 tot 6 nieuwe klaslokalen. Van de bestaande lokalen zijn 3 lokalen niet veilig meer, zoals blijkt uit bijgesloten rapportage van het Ministry of Health. Deze moeten op korte termijn vervangen worden. De lokale overheid heeft te kennen gegeven dit voor haar rekening te zullen nemen.

De derde prioriteit is de aanleg van nieuw sanitair. De bestaande sanitaire faciliteiten zijn onvoldoende. De school heeft nieuwe toiletten nodig vanwege het groeiende aantal leerlingen (664) en omdat de oude bijna vol zijn. Voor de meisjes zijn er 8 toiletten, terwijl er 14 nodig zijn en voor de jongens zijn er 6 in plaats van 11. We willen de school daarom ondersteunen bij de bouw van twee sanitairgebouwen (2 x 8 deuren). Hiermee is in totaal een bedrag van circa € 12.000 gemoeid.

Schoon en veilig drinkwater is een volgende prioriteit van de school. De bestaande drinkwatertanks moeten gerepareerd worden. Dit project wil Kids in Kenia in 2015 of 2016 oppakken.

Tot slot heeft de school ondersteuning gevraagd bij het realiseren van een schoolboekenproject.  Dit najaar of volgend voorjaar zal Kids in Kenia en in samenwerking met My Book Buddy een leesboekenproject op de school uitrollen.