Elk kind is een belofte! Studiebeurs voor talentvolle kinderen.

Voor ons is het gewoon dat kinderen doorleren na de basisschool. Op een basisschool in Kenia is dat niet vanzelfsprekend. Ook niet als je de beste in de klas  bent.

Omdat het basisonderwijs in Kenia sinds 2003 in gratis is, gaan nu veel meer kinderen naar school. Maar voor veel leerlingen onbreekt een vervolgperspectief na het basisonderwijs. Veel ouders in Kenia leven van € 1 per dag. De hoge kosten voor het voortgezet onderwijs (circa € 350 per jaar) vormen een belemmering om door te leren. Hierdoor krijgen deze leerlingen niet de kans hun talenten te ontplooien. 

Samen met het 's Gravendreef College uit Den Haag ondersteunt Kids in Kenia telentvolle leerlingen met een studiebeurs. Help jij mee en draag je een steentje bij?

In 2018 konden Ivonne, Charity, James Madzao, Sylvester, Kombe, Chege, Ismael, Asha, Chombo, Kadogoo, Edward, Omar en Joseph met een beurs Kids in Kenia naar school.


Ivonne

Waarom dit project!

De Vitsangalaweni school ligt in Kwale, een van de armste districten in Kenya. Meer dan de helft van de ouders en kinderen leven hier onder de armoedegrens van 1 Euro per dag. Omdat het basisonderwijs in Kenia sinds 2003 in principe gratis is, gaan nu veel meer kinderen naar school.  Maar de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het schooluniform of examens vormen voor veel ouders op de basisschool al een probleem en kunnen amper worden opgebracht.

 

Het laatste jaar van de basisschooltijd in groep 8, staat in het teken van het afsluitende examen dat in december wordt afgenomen, een soort Cito-toets. De kinderen van de Vitsangalawenischool scoren hier altijd bovengemiddeld goed. Er zijn veel kinderen met potentie, die zouden kunnen doorleren.

 

Maar voor veel kinderen onbreekt dit vervolgperspectief. De hoge kosten voor het vervolgonderwijs (circa € 350 per jaar) vormen vaak een belemmering om door te stromen, waardoor kinderen niet de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Dit werkt ook demotiverend tijdens basisschoolperiode.

De ouders van de Vitsangalaweni school hebben Kids in Kenia daarom dringend verzocht om perspectief te bieden en de doorstroom naar het vervolgonderwijs voor ten minste enkele kinderen te ondersteunen. Het vooruitzicht dat goed presterende kinderen ondersteuning gaan ontvangen, zal voor de hele groep een stimulans vormen en hoop geven. Elk kind is een belofte! Een belofte die we samen waar moeten maken.

Juma

Het project – een studiefonds voor talentvol Kenia!

Kids in Kenia heeft samenwerking met het 's Gravendreef college uit Den Haag een studiefonds opgericht dat jaarlijks aan vier to zes kinderen van de Vitsangalawenischool een studiebeurs ter beschikking zal stellen, die de kosten voor het vervolgonderwijs gedeeltelijk zal dekken.

 

Per schooljaar is in het vervolgonderwijs een bedrag van circa € 350 nodig voor schoolboeken, huisvesting en examens. Voor ouders die onder de armoedegrens van € 1 per dag leven, is dit niet op te brengen

 

De voorwaarden:

  • In beginsel komen de 3 beste meisjes en 3 beste jongens in de klas in aanmerking voor ondersteuning tenzij zij al voor een nationale of andere beurs in aanmerking komen.
  • De beurzen worden alleen ter beschikking gesteld aan kinderen die een KCPE-score hebben van meer dan 300 punten (Het landelijke KCPE-gemiddelde ligt op 250 punten).
  • De kinderen worden geselecteerd door het School Management Commitee in samenspraak met een medewerker van de Tenda Pamoja Foundation die het project in de beginfase uitvoert voor Kids in Kenia.
  • Daarbij wordt vooral gekeken naar draagkracht en het inkomen van de ouders.
  • De ouders dragen 50% bij.