Onderwijskwaliteit

De onderwijskwaliteit op de Vitsangalaweni primary is naar Keniaanse begrippen goed. In 2010 lagen de eindscores van groep 8 ruim boven het gemiddelde voor een publieke basisschool. De school eindigde in 2010 als eerst in de zone en in 2011 al tweede. Het lerarenteam en oudercomité hebben een plan van aanpak opgesteld om deze onderwijskwaliteit verder te verbeteren.

Een belangrijk initiatief hierbij is het voornemen om het onderwijs in de Engelse taal te verbeteren. Voor de kinderen op deze school is het Engels vaak de tweede of derde taal. De kinderen beginnen hierdoor veelal met een achterstand op school omdat alle andere vakken zoals wiskunde en science ook in het Engels worden gegeven.

Ook hebben de onderwijzers en ouders aangegeven dat zij extra schoolboeken zullen gaan aanschaffen. De school beschikt op dit moment vrijwel niet over lesboeken. Voor veel ouders is de aanschaf van schoolboeken een grote kostenpost. 

Daarnaast wil de school investeren in de training en opleiding van de leerkrachten. De aandacht is daarbij bijvoorbeeld gericht op verbetering van het onderwijsaanbod aan de jonge kinderen in de onderbouw en het schoolmanagement. De schooldirecteur en één van de leerkrachten volgen hiertoe een bacheloropleiding aan de Universiteit van Mombassa. Daarnaast hebben vijf van de door de ouders betaalde leerkrachten nog geen formele opleiding tot leerkracht genoten. Kids in Kenia ondersteunt deze leerkrachten door 50% van de kosten hiervan voor rekening te nemen. De leerkrachten betalen zelf de andere helft van de kosten van hun opleiding tot leerkracht.  

In samenwerking met Teacher4teachers ondersteunen wij de school bij de verdere uitwerking van deze plannen.

De vier door Kids in Kenia gesponsorde leerkrachten.

        Carolyne Wangari Chege                              Sophia Nyamvula Kalume  

                Jackline Dzine Chigamba                       Rachael Mwaka Mwawe