September 2018 - de twee klaslokalen op de Mkuduruschool zijn gereed

Voorjaar 2018 - eerste steenlegging klaslokalen Mkuduru

In maart 2018 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van twee nieuwe klaslokalen op de Mkuduru school in aanwezigheid van de minister van onderwijs van Kwale County en de burgemeester.

Voorjaar 2018 - feestelijke opening sanitair Mkuduru

Het sanitairproject op de Mkuduru werd in maart 2018 feestelijk geopend in aanwezigheid van dhr. Mwagale, de minister van onderwijs van Kwale county.

Najaar 2017 - Sanitair Mkuduru

Samen met Wilde Ganzen wil Kids in Kenia dit najaar nieuw sanitair bouwen op de Mkuduru school. Schoon drinkwater en voldoende sanitaire voorzieningen zijn van groot belang voor de gezondheid van de kinderen. Goed sanitair is een onmisbare randvoorwaarde voor bescherming tegen cholera en andere ziekten. Gezonden kinderen missen minder vaak hun lessen op school en presteren beter op school. De afgelopen jaren heeft Kids in Kenia al 4 sanitair gebouwen gerealiseerd op verschillende scholen in Kenia. Draag je bij aan de gezondheid van kids in Kenia?

Juli 2017 - Samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen

Kids in Kenia heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wilde Ganzen om samen de Mkuduru basisschool in Kenia te ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs. In 2017 en 2018 willen we deze school helpen met de bouw van nieuwe klaslokalen en sanitair. Wilde Ganzen draagt 1/3 van de totale kosten bij.

Oktober 2016 - droogte en voedselschaarste

Deze maand bereikte ons het bericht dat het Kwale district in Kenia getroffen wordt door een ernstige droogte en voedselschaarste. Ook voor de kinderen op de Vitsangalawenischool heeftg dit grote gevolgen. Een op de vijf kinderen in dit gebied kampt met ondervoeding. Ondervoeding heeft grote nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen en voor de leerprestaties. Gelukkig wordt er door de Keniaanse overheid noodhulp geboden en ontvangen de leerlingen in de onderbouw voedsel op school.

Februari 2016 - sponsorrun 'S Gravendreefcollege

Op woensdag 17 februari renden ruim 300 kinderen van het ‘s Gravendreef college in Den Haag zich de benen uit het lijf om geld in te zamelen voor een studiebeurs voor talentvolle kinderen in Kenia. De sponsorloop was een groot succes!

Voor ons is het gewoon dat kinderen doorleren na de basisschool. Op de Vitsangalawenischool is dat niet vanzelfsprekend. Ook niet als je de beste in de klas  bent. Omdat het basisonderwijs in Kenia gratis is, gaan bijna alle kinderen naar school. Voor veel kinderen ontbreekt een vervolgperspectief. De hoge kosten voor het middelbaar onderwijs vormen vaak een belemmering om door te stromen, waardoor kinderen niet de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Samen met de kinderen van het ’s Gravendreef willen we daar iets aan doen.

Dankzij de inzet van de kinderen van het ‘s Gravendreef college hebben dit jaar 6 talentvolle kinderen van de Vitsangalaweni school, 3 jongens en 3 meisjes, een studiebeurs ontvangen. Kids in Kenia betaalt samen met het ’s Gravendreef college 50% van de studiekosten zolang er goede resultaten worden behaald. De 6 kinderen komen uit arme gezinnen en zijn geselecteerd op basis van hun goede schoolresultaten. 

Tijdens ons bezoek aan de school in Kenia, hebben we dit feestelijk gevierd met de ondertekening van het studiebeurs- contract door Sauma, Ivonne, Charity, Juma, James en Sylvester.

Charity ondertekent het contract!

In het contractje is afgesproken dat de ouders ook een deel van de kosten op zich nemen en dat de kinderen goed hun best zullen doen en hun resultaten na elk semester laten zien.

Sylvester met zijn moeder.

Het ’s Gravendreef college in Den Haag en de Vitsangalaweni school in Kenia zijn een scholenband aangegaan, zodat de kinderen van beide scholen van elkaar leren en over elkaar leren. Door het uitwisselen van brieven, kaarten en videos en communicatie via sociale media, willen we de scholieren van beide scholen dichter bij elkaar brengen. 

Ook in de toekomst wil het ’s Gravendreef college zich inzetten voor studiebeurzen voor kinderen van de Vitsangalawenischool.

Februari 2016 - Feestelijke opening klaslokalen

Op vrijdag 5 februari werden tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Vitsangalaweni school vier nieuwe klaslokalen in gebruik genomen. Het was een groot feest met veel muziek, waarbij ook de plaatselijke politiek en de pers aanwezig was.


De feestelijke opening markeerde een bijzonder moment. De afgelopen drie jaar hebben we met steun van alle vrienden van Kids in Kenia op deze school veel kunnen doen. Met de opening van deze 4 nieuwe lokalen is het moment gekomen dat de school voor onderwijsfaciliteiten geen ondersteuning meer nodig heeft. Het is prachtig om te zien dat er nu voor 1000 leerlingen goede voorzieningen zijn. Door het suikerrietproject dat binnenkort van start gaat, krijgt de school inkomsten voor verdere investeringen en het onderhoud.Kids in Kenia blijft de school wel ondersteunen met studiebeurzen voor talentvolle kinderen, trainingen voor leerkrachten en microkrediet voor vrouwen.

De feestelijk opening was ook een bijzonder moment omdat de lokalen samen met de Keniaanse overheid zijn gebouwd. Kids in Kenia heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het parlementslid van het district. Dit parlementslid heeft Kids in Kenia nu verzocht samen de ontwikkeling van een andere school, de Mkuduru op te pakken. Deze school heeft nog veel basale voorzieningen nodig, zoals klaslokalen, sanitair en schoon drinkwater. Ook op onderwijsgebied moet nog veel ontwikkeld worden omdat het een nieuwe school is. De komende periode zal de school de ontwikkelplannen uitwerken en gaan we bekijken welke rol Kids in Kenia daarbij kan spelen.

Februari 2016 - Meubilair nieuwe klaslokalen

Dankzij de giften van vrienden van Kids in Kenia konden we bij het in gebruik nemen van de nieuwe klaslokalen ook 100 nieuwe schoolstoeltjes en 20 groepstafels voor de onderbouw overhandigen. Het schoolmeubilair is speciaal voor de onderbouw gemaakt door de timmerman uit het dorp. Ook de Keniaanse overheid heeft voor het meubilair voor 2 klaslokalen gezorgd.


We willen alle vrienden van Kids in Kenia namens de school hartelijk danken voor hun bijdrage aan het schoolmeubilair!

Oktober 2015 - Fietsen voor studiebeurzen voortgezet onderwijs

Kids in Kenia richt voor de kinderen van de Vitsangalaweni basisschool een studiefonds op zodat zij straks door kunnen leren. Voor dit doel fietsten medewerkers van Dentsu Aegis Network van 1 tot 4 oktober van Amsterdam naar Parijs. In totaal is er bijnal € 11.000 ingezameld dankzij Matijs, Jasper, Sander, Jelmer, Annicke, Nils, Erik, Mark, Arthur, Maurijn, Lisanne, Annelies, Roland, Robert, Lars en Kasper. Super mensen!!


Februari 2015 - Sportproject enthousiast ontvangen!

Sport verbindt mensen met elkaar, is gezond, maar bovenal ontzettend leuk! Dat hebben we ervaren tijdens het sportproject op de Vitsangalaweni basisschool.

De leerkrachten en kinderen van de Vitsangalawenischool hadden gevraagd om ondersteuning bij het opzetten van sportfaciliteiten. Tot nu toe was daar nog geen goed plan uitgerold met voldoende waarborgen voor een duurzame opzet. Deze uitdaging is opgepakt door Sam en Gijs, die in het kader van hun studie sportmanagement aan de Hogeschool Amsterdam, gedurende zes maanden stage hebben gelopen bij Kids in Kenia. De uitdaging was om zelf voor de financiering van het project te zorgen en het project zo in te richten dat het ook een duurzaam karakter zou krijgen. Op beide fronten is door Gijs en Sam veel werk verzet en is het project een succes geworden.

Tijdens de voorbereidingsperiode in Nederland is met een ludieke actie op de facebookpagina van het sportproject en via de crowdfunding website van Get it Done, voldoende geld opgehaald om het project te kunnen starten. Ook was er een intensief contact met Salim, de leerkracht die het project coördineert op de Vitsangalaweni school.

Medio februari was het zover en zijn we samen met Sam en Gijs afgereisd naar Kenia om het sportproject uit te rollen. Bij aankomst op de school konden we met eigen ogen constateren dat het voetbalveld, netbalveld en volleybalveld waren aangelegd en dat ook alle sportmaterialen aanwezig waren voor de sportdagen.

De eerste sportdag was een dolle boel met zoveel enthousiaste kinderen op het veld. De volgende dagen kwam er meer structuur in en kreeg elke klas gedurende twee uur les in de verschillende sporten. De sportweek werd afgesloten met een voetbalwedstrijd tussen de leerkrachten en leerlingen. De wedstrijd werd met glans gewonnen door de leerlingen.

Het duurzame karakter van dit project komt op verschillende manieren tot uitdrukking. De school gaat sport integreren in het lesprogramma. Elke dag worden er sportlessen gegeven. Omdat de school nu eigen sportvelden heeft, gaan de schoolteams meedraaien in competitie wedstrijden tussen de scholen in het district. Ook gaat de school de sportvelden verhuren, zodat met de opbrengst kapotte materialen vervangen kunnen worden. Daarnaast zal Salim, als coördinator van het sportproject, meedraaien in het Worldcoaches programma dat de KNVB in samenwerking met Tenda Pamoja organiseert in dit district.

Namens (de) Kids in Kenia bedanken we Sam, Gijs en Salim hartelijk voor hun enthousiaste en deskundige inzet. 

April 2014 - Sanitairproject Vitsangalaweni gereed

In april is de bouw van twee sanitairgebouwen afgerond.

Februari 2014 -Samenwerkingsovereenkomst Keniaanse overheid

Op 27 februari hebben we de Vitsangalaweni basisschool opnieuw bezocht. Een belangrijke mijlpaal was ons gesprek met  vertegenwoordigers van de Keniaanse overheid en de samenwerkingsovereenkomst die we hebben afgesloten met het  ontwikkelfonds en het parlementslid van het district. 

Dankzij de vele giften van vrienden van Kids in Kenia konden vorig jaar vier klaslokalen worden gebouwd. Een grote vooruitgang! Er zijn nu 10 goede klaslokalen voor bijna 1000 kinderen. Maar dit is nog niet genoeg. 

Kids in Kenia heeft daarom tijdens het vorige bezoek aangegeven mee te willen werken aan de bouw van nogmaals vier klaslokalen, indien de Keniaanse overheid hieraan ook zou bijdragen We zijn erg blij dat hieraan gehoor is gegeven en dat we tijdens  het bezoek een samenwerkings overeenkomst hebben afgesloten met de Keniaanse overheid, waarbij we elk financieel garant staan voor de bouw van twee klaslokalen. We verwachten deze  zomer te starten met de bouw van nogmaal vier klaslokalen. 

Februari 2014 - bezoek St Joseph school

Tijdens onze reis hebben we ook een bezoek gebracht aan de St-Joseph basisschool in Kinango. Deze school met circa 750 leerlingen haalde tijdens de laatste KCPE toets in december een gemiddelde score van 317 punten met 69 deelnemende leerlingen. Dit is bijna100 punten hoger dan het gemiddelde in het Kwale-district. 

De school is ooit gestart als Rooms-Katholieke basisschool, maar is in 1992 door de overheid overgenomen en sindsdien een openbare school. Deze achtergrond en de grote betrokkenheid van ouders lijken een goede verklaring voor de goede prestaties van de school.

De school heeft aan Kids in Kenia gevraagd om ondersteuning bij het verbeteren van de infrastructuur en onderwijsvoorzieningen. Kids in Kenia wil dit in overweging nemen. De school gaat nu een school ontwikkelplan op stellen waarin zij aangeeft welke onderwijsvoorzieningen nodig zijn en wat men zelf kan financieren.

Omdat de school een groot tekort aan schoolbankjes had, heeft Kids in Kenia 100 schoolbankjes aan de school geschonken, die tijdens ons bezoek aan de school feestelijk in gebruik werden genomen. Ook de gouverneur deed een mooie gebaar en stelde een bedrag beschikbaar voor nog eens 40 schoolbankjes.

Oktober 2013 – Bezoek Vitsangalaweni school
Op 8 en 10 oktober heeft het bestuur van Kids in Kenia een werkbezoek aan de school gebracht. Het was inmiddels een jaar geleden dat we de school bezochten omdat het bezoek in maart niet door kon gaan vanwege onrust met de verkiezingen.  Ook nu was de situatie gespannen vanwege de recente aanslag in het winkelcentrum in Nairobi. Ondanks deze trieste omstandigheden die voor veel Kenianen ingrijpende gevolgen heeft, kunnen we terugkijken op een waardevol bezoek. Het was geweldig om de nieuwe klaslokalen en nieuwe schoolmeubels in gebruik te zien. Dankzij de vele giften van vrienden van Kids in Kenia krijgen nu bijna alle kinderen les in een klaslokaal en hoeven zij daarbij niet meer op de grond te zitten. Een hele vooruitgang vergeleken met een jaar geleden!

Oktober 2013 – Sanitatieproject van start
Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn van groot belang voor de gezondheid van de kinderen. De bouw van de eerste watertank die vorig jaar werd afgerond, was daarom een goede eerst stap. Maar er moet nog meer gebeuren op dit terrein. De school heeft nu 6 latrines voor meer dan 900 kinderen. De bouw van extra latrines is daarom  dringend noodzakelijk. Dankzij de bijdragen van vrienden van Kids in Kenia en een subsidie van Aqua for All, is er nu voldoende geld binnengekomen zodat de ouders konden starten met de bouw van een 2e watertank en 2 sanitairgebouwen. Tijdens ons bezoek konden we de eerste resultaten al bewonderen van de graafwerkzaamheden die door de ouders zijn verricht.

September 2013 – Microkrediet van start
In september is aan 20 moeders van de Vitsangalaweni school een microkrediet uitgereikt dat door Kids in Kenia beschikbaar is gesteld. Met dit microkrediet kunnen deze moeders een klein bedrijfje opzetten en zo hun maatschappelijk positie verbeteren. Dit komt uiteindelijk ook ten goede aan de kinderen. Aan ondernemingszin ontbreekt het bij deze vrouwen niet, maar wel aan de mogelijkheid om een startkapitaaltje te lenen. Bij een bank kunnen ze niet terecht omdat deze geen brood ziet in kleine klanten. Met dit microkrediet van Kids in Kenia kunnen de vrouwen toch een start maken.

De vrouwen aan wie dit microkrediet is uitgekeerd werken samen in een vier groepen van vijf. Alhoewel zij ieder individueel een lening van € 150 hebben ontvangen, zijn zij samen verantwoordelijk voor de terugbetaling van het totale bedrag. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid werkt gunstig uit. De vrouwen stimuleren elkaar tot het terugbetalen van de lening en tegelijk kunnen zij binnen deze groep hun dagelijkse ervaringen delen als beginnend zelfstandige. Dit werkt bemoedigend en draagt bij aan het zelfvertrouwen.

Het was heel insprerend om tijdens ons bezoek voor het eerst kennis te maken met de vrouwengroep en te horen over hun eerste ervaringen. De vrouwen hebben aan  hun groep de naam “Songambele” gegeven wat in het Swahili betekent “We gaan voorwaarts!”.

Mei 2013 – Vier klaslokalen gereed
Dankzij de giften van vrienden van Kids in Kenia kon de bouw van vier nieuwe klaslokalen in november 2012 starten. Bij de aanbesteding en de bouw van de klaslokalen is de schoolgemeenschap intensief betrokken. De ouders hebben onder meer graafwerkzaamheden en ondersteunende werkzaamheden verricht. Belangrijk is dat de regierol bij de school lag. De directeur van de school en voorzitter van het oudercomité vormden samen met de medewerkers van Tenda Pamoja, het bouwcomité dat toezag op het bouwproces, de kwaliteit van het geleverde werk en de betaling van de bouwtermijnen. 

Doordat we de aannemer tevens een bonus in het vooruitzicht hadden gesteld bij een tijdige en goede oplevering van de klaslokalen, werden de klaslokalen in april naar tevredenheid opgeleverd. In mei zijn de klaslokalen aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De bouw van de klaslokalen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Turing Foundation, die de helft heeft gefinancierd en een gift van de Stichting Alle Beetjes van Youp van ‘t Hek.

April 2013 – Start My Book Buddy project
De kinderen van de Vitsangalaweni school krijgen les in het Swahili en het Engels. Thuis wordt meestal Swahili of het plaatselijke dialect gesproken. Het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid is van cruciaal belang, ook voor de andere vakken. De school heeft nog geen Engelse leesboeken. Wij zijn daarom erg blij dat de Nederlandse stichting “My Book Buddy” op verzoek van Kids in Kenia op de Vitsangalaweni school een boekenproject wilde starten. 

Op 16 april was de grote dag en ging het project officieel van start met het bezoek van Cathy Spierenburg aan de school en de aflevering van de boekenkasten en leesboeken. De dag was een groot succes. Elk klas kreeg een verrijdbare boekenkast met leesboeken die afgestemd zijn op de doelgroep. De boeken worden uitgeleend aan de kinderen, zodat ze ook thuis kunnen lezen. Door het lezen te stimuleren zal de Engelse taalvaardigheid van de kinderen verbeteren. Dit komt ook de prestaties bij andere vakken ten goede.

Januari 2013 - Goede score leerlingen
De kinderen van groep 8 van de Vitsangalaweni basisschool hebben weer een fantastische prestatie geleverd. Bij de KCPE-toets, een soort Cito-toets die wordt afgenomen aan het eind van de basisschoolperiode, werd de school opnieuw de eerste in de zone. Met een gemiddelde van 268 punten scoorden de leerlingen ruim 50 punten hoger dan gemiddeld in het Kwale-district.

December 2012 – Actie schoolbankjes
De actie om met Sint of Kerst een schoolbankje cadeau te doen is een groot succes geworden. Er is € 5000 opgehaald. Dankzij deze bijdragen kunnen 160 schoolbankjes worden aangeschaft voor de vier nieuwe klaslokalen. Inmiddels is een contract afgesloten met de timmerman in Vitsangalaweni die de schoolbankjes de komende zal gaan maken. Om financiële risico’s te voorkomen is in het contract opgenomen dat de timmerman per 40 bankjes betaald krijgt. Namens de kinderen van de Vitsangalaweni willen wij iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van deze actie!

Oktober 2012 – Bezoek aan de schoolOp 23 en 25 oktober heeft het bestuur van Kids in Kenia een werkbezoek aan de school gebracht en goede gesprekken gevoerd met het oudercomité, de leerkrachten, de bouw- en de watercommissie.
Het was geweldig om de drinkwatertank in werking te zien. Danzij de vele giften van vrienden van Kids in Kenia, hebben de kinderen op de school nu voor het eerst schoon drinkwater!De ouders, leerkrachten en kinderen hebben een watercomite opgericht. Het watercomite vertelde ons over de afspraken die gemaakt zijn over het gebruik van de watertank, de beveiliging en het onderhoud. Het watercomite geeft ook voorlichting over hygiene en het voorkomen van ziekten, zoals cholera. De ouders hebben ook een fonds opgericht voor toekomstig onderhoud aan de tank. 
Het belangrijkste doel van ons werkbezoek was het overleg met de bouwcommissie en de aannemer.De bouwcommissie bestaat uit de voorzitter van het oudercomite, de directeur van de school en medewerkers van Tenda Pamoja in Kenia. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het offertetraject en het bouwproces.Met de aannemer hebben we de offerte doorgesproken. Een belangrijk punt was de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Ook zijn afspraken gemaakt over de inzet van vakmensen en het toezicht tijdens de bouw. Er is afgesproken dat de ouders de graafwerkzaamheden doen en de aanvoer van water nodig voor de bouw. De aannemer zal zoveel mogelijk gebruik maken van lokale krachten.Daarnaast hebben we onderhandeld met de aannemer over de totale bouwkosten. Deze bedragen 3 mln Keniaanse shilling. Daarnaast krijgt de aannemer een bonus van 10% als het werk naar tevredenheid en op tijd wordt afgerond. De totale bouwkosten liggen nu net beneden de begroting van 30.000 euro.
Oktober 2012 - Waterpurifier
In samenwerking met de Stichting Huria Nafsi heeft Kids in Kenia een waterpurifier aan de school geschonken. Met deze water purifier kan vervuild drinkwater gereinigd worden. De water purifier werkt op zonnepanelen. Alle  in het water aanwezig bacterien worden met behulp van ultraviolet licht gedood, zodat het water absoluut veilig is om te drinken. 
De school zal een plan maken om hier een inkomsten genererend project van te maken. Een of twee moeders zullen de purifier in beheer nemen en het schone drinkwater verkopen aan mensen uit het dorp. Het water blijft natuurlijk gratis voor de schoolkinderen.
Januari 2012 – Bouw drinkwatertank van start
Mede dankzij de giften van de vrienden van Kids in Kenia kon in januari gestart worden met de bouw van de grote drinkwatertank bij de Vitsangalaweni basisschool. 
In deze watertank kan straks ruim 100.000 liter regenwater via dakgoten worden opgevangen. De bouw van de tank moet eind maart voor het regenseizoen klaar zijn, zodat de kinderen dan beschikken over schoon en veilig drinkwater.
De kinderen zijn nu nog aangewezen op drinkwater uit een nabij gelegen riviertje. De kwaliteit van dit rivierwater is  zo slecht dat dit in 2010 nog de besmettingshaard was van een cholera-epidemie, waarbij meer dan 400 mensen besmet raakten en 11 mensen overleden zijn. Ook zijn kinderen aangevallen door krokodillen die in het water leven. De drinkwatertank is dus een goede investering in de gezondheid en veiligheid van de kinderen.
Studenten van de TU-Delft hebben vorig jaar op een groot aantal scholen in deze regio onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het drinkwater. Uit het onderzoek bleek dat het water dat via dakgoten in een watertank wordt opgevangen schoon is en niet besmet is met bacterien, zoals de e-coli. In het oppervlaktewater en ook in drinkwater uit waterputten werden wel regelmatig schadelijke bacterien aangetroffen.
Bij de bouw zijn medewerkers van de TU-Delft nauw betrokken. Zij houden oog houden op het ontwerp en de technische constructie. Dit is van groot belang omdat een tank van 100m3 impliceert dat krachten tot 100 ton moeten worden opgevangen. In Kenia wordt  samengewerkt met een aannemer die inmiddels al drie watertanks volgens het TU-ontwerp heeft gebouwd. 

December 2011 -Samenwerking Simavi
Voor de bouw van de regenwatertank heeft Kids in Kenia in december 2011 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Simavi. Simavi zal 50% van de kosten bijdragen tot maximaal € 5000.

Oktober 2011 – Bezoek aan de school
In de herfstvakantie hebben we een bezoek gebracht aan de school in Kenia.
Het was spannend of we de school zouden kunnen bereiken, want de “short rains” waren in de week voor ons vertrek in alle hevigheid losgebarsten. Er was zelf zoveel regen gevallen dat veel wegen niet meer begaanbaar waren. Ook de hoofdweg naar Tanzania was op sommige plaatsen weggespoeld. Dit was sinds 1976 niet meer gebeurd. Gelukkig was deze hoofdroute provisorisch gedicht zodat we de school toch nog konden bereiken. 
De mensen in het dorp waren erg blij met deze regenval, omdat de “long rains” in mei vrijwel geen regen hadden gebracht. Men verwacht dat er nu voldoende regen gevallen is om de maisoogst van volgend jaar veilig te stellen. 
We werden hartelijk ontvangen door Bakari Mwangudya, de headteacher, met wie we de afgelopen periode veel contact gehad hadden via de mail en per sms.  Bakari liet ons vol trots de bekers zien die school tijdens de laatste landelijke examen veroverd had. Een beker voor de beste school in de regio en een beker voor de “best boy”.
Met een gemiddelde score van 273,66 lag de school ruim boven het gemiddelde van openbare scholen in Kenia. De goede resultaten vertalen zich ook in doorstroom naar het voortgezet onderwijs. 2 kinderen kregen zelfs een beurs voor een nationale school en 12 kinderen gingen naar een provinciale school. Een fantastische prestatie.Ook voor de examens op 7 tot en met  10 november, staan de leerlingen van groep 8 er goed voor. De leerlingen van groep 8 blijven de laastste vier weken voor het examen ook ’s nachts op school, om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
Tijdens ons bezoek aan de school hebben we veel tijd genomen om met de leerkrachten te spreken over het onderwijs op de school. Tijdens deze gesprekken stelden we ook de vraag hoe het kan dat deze school met zo weinig middelen, toch zo’n goed resultaat weet te behalen. Er zijn vrijwel geen lesboeken, er is geen meubilair in de lager groepen en vaak worden lessen in de open lucht gegeven. De meeste basale dingen missen en toch nummer één in de regio.
Wat is het geheim van de Vitsangalaweni?”; zo vroegen we. “Commitment”; was het antwoord.
De leerkrachten zijn zeer gemotiveerd om het beste uit hun leerlingen te halen. Dit bleek ook tijdens de lessen. Er wordt gedisciplineerd gewerkt.
Door de grote toestroom van nieuwe leerlingen, zal het aantal kinderen ook in de hogere groepen snel gaan toenemen. Onze vraag was hoe de leerkrachten het onderwijsniveau ook bij deze groei op dit hoge peil zullen houden. 
De leekrachten gaven dat voldoende klaslokalen een eerste voorwaarde zijn. Daarnaast werken de leerkrachten aan verbetering van de Engelse taalvaardigheid. De meeste kinderen beginnen met een achterstand omdat het Engels hun tweede taal is en alle andere vakken zoals wiskunde en science in het Engels worden gegeven. 
Tot slot werden voldoende lesboeken en meubilair genoemd als voorwaarde. Daar ontbreekt het nu aan en voor ouders is dit een kostbare zaak.
Ook met het oudercomitee van de school hebben we een goed overleg gehad. De ouders van de Vitsangalaweni primary school zijn zeer actief en betroken. Het is belangrijk om dit zo te houden. Betrokkenheid van de ouders is cruciaal voor goed onderwijs, zo blijkt uit  vele ondezoeken. Bij de afspraken voor ondersteuning van de school staat daarom centraal dat de ouders van de school blijven bijdragen. 
De ouders gaven aan dat wat hen betreft na het bouwen van de watertank prioriteit gegeven zou moeten worden aan de bouw van vier klaslokalen.
We hebben aangegeven hen daarbij te willen ondersteunen, maar tevens aangegeven dat dit alleen kan als de lokale gemeenschap zich inzet bij de graaf en bouwwerkzaamheden. Op die manier willen we de bouwkosten zoveel mogelijk beperken en het commitment ook van de kant van de ouders in stand houden.
De ouders van het School Management Comite
Najaar 2011 - Droogte en hongersnood
In Ethiopië, Somalië en het noordelijk deel van Kenia is momenteel sprake van een ongekende hongersnood door aanhoudende droogte. In het gebied waar de school ligt ten zuiden van Mobassa is de situatie minder nijpend. De laatste regenperiode van april en mei heeft voldoende regen gebracht voor de maisoogst. Die oogst is van levensbelang, want de meeste mensen in het dorp hebben verder geen inkomen. Wel heeft de droogte en hongersnood in het noorden van Kenia tot gevolg dat de prijzen voor de eerste levensbehoeften sterk gestegen zijn.

Najaar 2011 - Uw lege fles voor schoon drinkwaterOnder dit motto heeft Kids in Kenia geld ingezameld voor een nieuwe watertank. Inmiddels is er voldoende geld ingezameld en is gestart met de bouw van de eerste watertank van 100m3. De bouw moet voor het nieuwe regenseizoen in mei zijn afgerond zodat de kinderen vanaf deze tijd kunnen beschikken over schoon drinkwater. Medewerkers van de TU Delft zijn nauw betrokken bij de bouw en kijken mee voor de technische uitwerking.

April 2011 - KoninginnedagOp Koninginnedag konden kinderen in de Damsigstraat in Voorburg een bloempotje met oranje Afrikaantjes beschilderen voor Moederdag. De opbrengst van deze activiteit was €217,15.