Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kids in Kenia bestaat uit:

D.J. Hagedooren (voorzitter en oprichter)

A.C.Hagedooren (secretaris en oprichter)

J.H.G. Hendriks (penningmeester)

Doelstelling
De stichting Kids in Kenia heeft als statutaire doelstellingen:

  1. het ondersteunen van onderwijsprojecten in Kenia;
  2. het ondersteunen van projecten gericht op verbetering van gezondheid en ontwikkeling van de lokale economie in Kenia.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting Kids in Kenia bestaat geheel uit vrijwilligers. Dit betekent dat bestuurleden en vrijwilligers voor hun werkzaamheden geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen.

Adres
Stichting Kids in Kenia
Horst 2
2272 WN
Voorburg




Bank
NL90 RABO 0116469633
t.n.v. Kids in Kenia

Kamer van Koophandel 
nr. 52203972

E-mail
info@kidsinkenia.nl

Anbi-status

De Stichting Kids in Kenia is per 21 feburari 2011 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling.

Fiscaal nummer: 850341917

Beschikking van de Belastingdienst waarmee Kids in Kenia is aangemerkt als Anbi.

Beleidsplan

Beleidsplan Kids in Kenia

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag over 2011 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2012 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2013 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2014 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2015 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2016 treft u hier aan

Het jaarverslag over 2017 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2018 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2019 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2020 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2021 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2022 treft u hier aan.

Het jaarverslag over 2023 treft u hier aan.

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van Kids in Kenia treft u hieronder aan.

Nieuwbrief augustus 2011

Nieuwsbrief november 2011

Nieuwsbrief maart 2012

Nieuwsbrief november 2012

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief november 2013

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief januari 2018