Projectgericht

Kids in Kenia ondersteunt de scholen in Kenia bij de verdere verbetering van onderwijs. We gaan daarbij uit van het concept "community development". De schoolgemeenschap geeft zelf aan voor welke uitdagingen zij staat en hoe daarmee om te gaan. Kids in Kenia ondersteunt daarbij, zonder het roer over te nemen. Uitgangspunt daarbij is het schoolontwikkelplan van de school in Kenia. In dit schoolontwikkelplan beschrijft de school hoe men de onderwijsresultaten verder wil verbeteren en wat er nodig is om dit te bereiken. Vervolgens wordt in dit perspectief bezien welke scholing en training voor de leerkrachten nodig is en welke leermiddelen en onderwijsfaciliteiten bijdragen aan het bereiken van deze doelen. Op basis hiervan wordt een projectvoorstel ontwikkeld.

Een belangrijk element van een projectvoorstel is de eigen bijdrage van de schoolgemeenschap. De school geeft aan wat nodig is en welk deel zij zelf kan bijdragen. De eigen bijdrage van de school kan bestaan uit een financiële bijdrage of een bijdrage in natura. In samenwerking met de Keniaanse overheid wordt vervolgens besloten welk deel de overheid voor haar rekening neemt en waar Kids in Kenia zich voor wil inspannen. Vervolgens vult Kids in Kenia de bijdrage van de lokale gemeenschap aan met sponsorgelden uit Nederland.


Het School Management Comite, de ouders die het bestuur van de school vormen.

De scholen worden één of tweemaal per jaar bezocht. Er wordt uitgebreid gesproken met de schoolleiding, leraren en het schoolbestuur over de voortgang van het project en de kwaliteit van het onderwijs. 

DonorenKids in Kenia zoekt in Nederland donoren bij een concreet project. Donoren worden op de hoogte gehouden van de voortgang door middel van de nieuwsbrief. Wanneer het project afgerond is, berichten we de donor over het resultaat.