Steun Kids in Kenia als bedrijfOok als bedrijf kunt u projecten van Kids in Kenia ondersteunen en zo invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een strategische keuze. Steeds meer bedrijven maken deze keuze. Het geven van financiële of materiële steun heeft een direct positief effect op de binding en betrokkenheid van uw medewerkers en bij het werven van nieuwe medewerkers. Uw maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf heeft daarnaast ook positieve gevolgen voor uw onderneming. Maatschappelijk verantwoord ondernemen beïnvloedt de reputatie van de onderneming. Het kan op een positieve manier bijdragen aan de beeldvorming bij uw klanten en zakenpartners.

Uw bedrijf kan op verschillende manieren financiële steun verlenen aan Kids in Kenia die door onze ANBI-status veelal aftrekbaar zijn van de belasting. De wijze van ondersteuning kunnen we op basis van uw wensen vormgeven. Maatwerk is hierbij onze insteek. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Uw bedrijf kan een gift doen aan Kids in Kenia door een bedrag over te maken naar NL90 RABO 0116469633 t.nv. Kids Kenia.

Ook kan uw bedrijf er voor kiezen om als grote sponsor bij te dragen door bijvoorbeeld een klaslokaal te sponsoren.  Als tegenprestatie kunnen we dan bijvoorbeeld zorg dragen voor (periodieke) input voor uw bedrijfswebsite (foto’s en informatie over het project). Op deze wijze kunt u uw enthousiasme over dit aansprekende project niet alleen delen met uw medewerkers, maar ook met uw zakenpartners en klanten. Daarnaast kunnen we op onze website vermelden dat uw bedrijf sponsor is.  

Een andere mogelijkheid is dat uw medewerkers een actie houden waarmee ze geld inzamelen of besluiten af te zien van hun kerstpakket en de waarde daarvan schenken. Het kan ook een idee zijn om bij de opening van een pand of viering van een jubileum aan de gasten een donatie te vragen voor Kids in Kenia.  

Belastingvoordeel voor bedrijven

Kids in Kenia heeft de ANBI-status waardoor bedrijven giften kunnen aftrekken van de belasting. 

Als u Kids in Kenia sponsort, dat wil zeggen dat Kids in Kenia u voor de financiële steun een tegenprestatie biedt, bijvoorbeeld een verwijzing op de website, dan ziet de fiscus dit als een normale kostenpost. Het bedrag is dan volledig aftrekbaar. 

Sponsor als bedrijf

Kids in Kenia

Onze samenwerkingpartners