Steun Kids in Kenia

Kids in Kenia is onder meer afhankelijk van giften van particulieren.  U kunt een eenmalige gift doen, maar ook periodiek een bijdrage leveren. Uw gift kan een groot verschil maken! U kunt een gift doen aan Kids in Kenia door een bedrag over te maken naar:
NL90 RABO 0116469633 t.nv. Kids Kenia.

Eenmalige gift

Veel mensen schenken per jaar één of meerdere malen geld aan een goed doel. Deze giften kunnen van uw belastbaar inkomen afgetrokken worden, indien de gift wordt gegeven aan goed doel dat door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI-status).

De Stichting Kids in Kenia heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan Kids en Kenia voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Uw gift komt in aanmerking voor belastingaftrek indien het totaal van uw giften in een jaar hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen. Het bedrag onder deze drempel is niet aftrekbaar.  De maximale aftrek per jaar is 10% van uw verzamelinkomen. U kunt eenvoudig uw gift opgeven via het Aangiftebiljet Inkomstenbelasting of het T-Biljet. Bewaar wel uw giro- of bankafschriften als bewijs.

Periodieke gift 

De drempel van 1% van uw verzamelinkomen is niet van toepassing indien u gedurende vijf jaar een gift doet en dit vastlegt met een verklaring die u op de website van de Belastingdienst kunt vinden. Deze verklaring geeft u het recht uw gift aan Kids in Kenia volledig af te trekken van uw belastbaar inkomen.

Sponsor als particulier

Kids in Kenia

Onze samenwerkingpartners