Steun Kids in Kenia
U kunt doneren met de donatie-knop hiernaast. Kids in Kenia is afhankelijk van uw gift. 
U kunt ook periodiek een bedrag over maken naar NL90 RABO 0116469633 ten name van Kids in Kenia.

Belastingaftrek
De Stichting Kids in Kenia heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan Kids en Kenia voor belastingaftrek in aanmerking komen. Uw gift komt in aanmerking voor belastingaftrek indien het totaal van uw giften in een jaar hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen. Het bedrag onder deze drempel is niet aftrekbaar. De maximale aftrek per jaar is 10% van uw verzamelinkomen. U kunt eenvoudig uw gift opgeven via het Aangiftebiljet Inkomstenbelasting of het T-Biljet. Bewaar wel uw giro- of bankafschriften als bewijs.

De drempel van 1% van uw verzamelinkomen is niet van toepassing indien u gedurende vijf jaar een gift doet. Uw gift is volledig aftrekbaar indien u gedurende minimaal vijf jaar geeft en dit in een schriftelijke overeenkomst vastlegt. Op de website van de Belastingdienst kunt u een voorbeeld van zo'n schriftelijke overeenkomst vinden. 

Steun kids in Kenia