Schoon drinkwater en goed sanitair                                         

Schoon drinkwater en voldoende sanitaire voorzieningen zijn van groot belang voor de gezondheid van de kinderen. De kinderen van de Vitsangalaweni primary waren tot voor kort aangewezen op drinkwater uit een circa 500 meter verder gelegen riviertje met een dam. De kwaliteit van dit water is slecht. Het is de enige bron van water voor de lokale gemeenschap. In 2010 is er een uitbraak van cholera geweest, waarbij meer dan 400 mensen besmet raakten en 11 mensen overleden zijn. Het drinkwater uit dit stuwmeertje was de besmettingshaard die ook in de rest van de regio slachtoffers heeft gemaakt.

Kids in Kenia heeft in 2012 en 2013 samen met de ouders twee grote drinkwatertanks van elk 100.000 liter gerealiseerd op de school. 

ouders graven fundering

Met de bouw was een bedrag van circa € 20.000 gemoeid. De helft van dit bedrag werd opgebracht door vrienden van Kids in Kenia. De andere helft is gefinancierd door Simavi en Aqua for All. Hiertoe heeft Kids in Kenia in december 2011 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Simavi.

De ouders hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de watertank door het verrichten van graafwerkzaamheden voor de fundering en het aanleveren van water nodig voor de bouw. Daarnaast hebben de ouders, leerkrachten en kinderen een watercomite opgericht dat onder meer toe zal zien op het gebruik van de watertank, de beveiliging, de voorlichting over hygiene en het onderhoud.

Bij de bouw zijn medewerkers van de TU-Delft nauw betrokken geweest. Zij hebben oog gehouden op het ontwerp en de technische constructie. Dit is van groot belang omdat een tank van 100m3 impliceert dat krachten tot 100 ton moeten worden opgevangen.

Dank zij deze samenwerking en uw gift is een mooi resultaat geboekt.

Hieronder de drinkwatertank en kinderen van de Vitsangalaweni die hier nu gebruik van maken.

 

Waterpurifier 

De Vitsangalaweni school ligt naast een meer met een dam. Er is daarom altijd water aanwezig, maar dit water is wel sterk vervuild. In samenwerking met de stichting Huria Nafsi is er daarom voor de school een waterpurifier aangeschaft. Met deze purifier kan met behulp van ultraviolet licht bacterieel vervuild drinkwater gereinigd worden. De purifier werkt op zonne energie en is onderhoudsarm. Met deze purifier zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan in verschillende Afrikaanse landen. 

De waterpurifier geeft extra drinkwater in aanvulling op het regenwater dat in de drinkwatertank wordt opgevangen. Een deel van het drinkwater zal door de school verkocht worden aan dorpelingen. Daarmee worden inkomsten gegenereerd voor de school, bijvoorbeeld voor het onderhoud en beheer van de purifier en de drinkwatertank. Het drinkwater is natutuurlijk gratis voor de schoolkinderen. 

 

Sanitatieproject gereed!

Schoon drinkwater en voldoende sanitaire voorzieningen zijn van groot belang voor de gezondheid van de kinderen. Voldoende sanitair is een onmisbare randvoorwaarde voor bescherming tegen cholera en andere ziekten. Op  alle drie scholen was sprake van een tekort aan sanitaire voorzieningen.

De bouw van extra latrines was daarom noodzakelijk. In samenwerking met Aqua for All en de ouders van de scholen zijn op elke school twee sanitairgebouwen met elk 8 deuren gerealiseerd. 

De ouders hebben bijgedragen door de graafwerkzaamheden te verrrichten.In het voorjaar van 2014 werden de twee sanitairgebouwen door de aannemer opeleverd voor de Vitsangalaweni school. In het voorjaar van 2015 werden nogmaal twee sanitairgebouwen afgerond op de St-Joseph school! In maart 2018 werd op de Mkuduru school een sanitairgebouw feestelijk geopend.