Onderwijskwaliteit

De onderwijskwaliteit op de Vitsangalaweni primary is naar Keniaanse begrippen goed. De eindscores van groep 8 liggen ruim boven het gemiddelde voor een publieke basisschool.

Kids in Kenia ondersteunt de Vitsangalaweni basisschool en de Mkuduru basisschool bij de verdere verbetering van het onderwijs door te investeren in de training en opleiding van de leerkrachten. De aandacht is daarbij bijvoorbeeld gericht op verbetering van het onderwijsaanbod aan de jonge kinderen in de onderbouw en het schoolmanagement. Vaak hebben de door de ouders betaalde leerkrachten nog geen formele opleiding tot leerkracht genoten. Kids in Kenia ondersteunt deze leerkrachten door 50% van de kosten hiervan voor rekening te nemen. De leerkrachten betalen zelf de andere helft van de kosten van hun opleiding tot leerkracht.