St Joseph basisschool

De St Joseph school ligt in Kinango, een marktplaatsje met een centrumfuncti en circa 13.000 inwoners.

De St. Joseph school is in 1991 door de St Joseph Katholieke kerkt gesticht. Sinds 2002 is het een openbare school. Op dit moment telt de school 664 leerlingen (338 jongens en 326 meisjes). Er zijn 14 door de overheid aangestelde en betaalde leerkrachten. De ouders zijn erg betrokken bij de school, dit blijkt onder meer uit het feit dat er daarnaast nog 5 leerkrachten zijn die door de ouders worden betaald.

De school presteert bijzonder goed. Bij het jaarlijkse landelijke eindexamen in groep 8 scoort de school bijzonder hoog. In 2012 had de school een gemiddelde score van 289 en in 2013 een score van 317. (De gemiddelde score van de openbare scholen in Kwale ligt op 218). In 2013 stond de school op de tweede plaats van de ruim 300 openbare scholen in Kwale.

De St. Joseph school, de ouders en de leerkrachten staan voor grote uitdagingen en hebben ons daarom in gevraagd hen te ondersteunen bij de realisatie van de prioriteiten uit hun school ontwikkelplan.

De eerste prioriteit bestond uit de aanschaf van schoolmeubilair. Kids in Kenia heeft 100 nieuwe schoolbankjes bekostigd. In reactie daarop is door de lokale overheid een bedrag ter beschikking gesteld voor nog eens 40 bankjes.

De tweede prioriteit is de aanleg van nieuw sanitair. De bestaande sanitaire faciliteiten waren onvoldoende. In 2016 zijn door Kids in Kenia twee nieuwe sanitairgebouw gerealiseerd op de St-Joseph.

Tot slot heeft de school ondersteuning gevraagd bij het realiseren van een schoolboekenproject. Dit project is in 2016 uitgerold.