Bouw klaslokalen

De Vitsangalaweni basisschool ligt in een relatief dichtbevolkte landelijke omgeving met een jonge bevolkingsopbouw. Dit heeft tot gevolg dat de schoolpopulatie sterk groeit. Ook de goede resultaten van de school, dragen bij aan de groei. In 2015 zijn meer dan 900 kinderen ingeschreven op de school. De school heeft nu tien klaslokalen met soms wel 70 of 80 leerlingen per klas.

Dankzij de giften van vrienden van Kids in Kenia en een bijdrage van de Turing Foundation konden in 2014 al vier nieuwe klaslokalen worden gebouwd. In 2016 werden nog eens vier lokalen afgerond, waarvan twee lokalen door de Keniaanse overheid zijn gefinancierd en twee lokalen door Kids in Kenia.

Voorzieningen zoals klaslokalen dragen bij aan de onderwijskwaliteit. Een klein project, kan een groot verschil maken, zo blijkt uit onderzoek.

De nieuwe klaslokale!

De nieuwe klaslokalen binnen!