My Book Buddy project groot succes!

De kinderen aan de Vitsangalaweni school en St-Jsoeph krijgen les in het Swahili en het Engels. Thuis wordt meestal Swahili of het plaatselijke dialect gesproken. Dit betekent dat de kinderen vaak een grote taalachterstand hebben. Het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid is daarom van cruciaal belang. De school had nog vrijwel geen Engelse leesboeken.

In samenwerking met "My Book Buddy" is daarom op beide scholen een leesboeken project gestart, waarbij in alle klaslokalen en voor alle leeftijdsgroepen Engelse leesboeken beschikbaar zijn. Door het lezen te stimuleren zal de Engelse taalvaardigheid van de kinderen verbeteren. Dit komt ook de prestaties bij andere vakken ten goede.

In totaal zijn meer dan 3000 leesboekjes aangeschaft en is in 20 lokalen een afsluitbare boekenkast geplaatst.

Elke donderdag wordt de Book Buddy vlag gehesen. Dit is de vaste dag waarop de boeken geruild kunnen worden en meegenomen worden naar huis.

 

De kinderen hebben een rugzakje waarin ze de boeken mee kunnen nemen.

Elke klas heeft een verrijdbare boekenkast met leesboeken gekregen die afgestemd zijn op de doelgroep. De leerkrachten ontvingen een training, onder meer gericht op het opzetten van het uitleensysteem en het verzorgen van leesonderwijs.